Ostatní stavby

Penzion Chrámečné


Popis stavby

Výstavba penzionu v Chrámečném, prováděli jsme dřevěné konstrukce

Realizace: 2009